Rừng cạn kiệt

Rừng cạn kiệt
Chia sẻ:

Biển không còn gì: Tầu cá thì bị người anh em phá, dầu thì ít mà còn rẻ
Nguôn thu ngân sách giờ chỉ còn tài sản công, thuế từ dân.
Thuế là nguồn chủ yếu. Không chăm sóc nguồn thu này thì lấy cái gì mà thu.
1 tháng xe nào cũng có quyền chặn, dân chúng bất an sau mùa Covid. Vì chặn xuống thường là phải móc xỉa
Xưa mơ ước đất nước phát triển để kinh tế phát triển. Nay bước vào Trung niên mới hiểu: hạnh phúc của người này là đau khổ của người kia.
Chiến lược giờ là: kinh tế càng đi xuống thì càng kiếm ra tiền, tốt hơn là chiến lược kinh tế phát triển mới ra tiền. Chiến lược này ảo không trong thời điểm này và sẽ kéo dài. Nó lý giải cho bao nhiêu cào thủ kiến thức và tầm nhìn đẳng cấp từ những nước tư bản về chiến đấu một thời gian rồi biến. Kiến thức đó không giải thích được các hiện tượng kinh tế quái thai ở Việt Nam. Kinh tế không phát triển, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hàng hoá giảm mà giá đất tăng.
Các ông không lý giải được bởi các ông đọc báo xem tivi để phân tích


A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_mysql.dll' (tried: C:\inetpub\php73\ext\php_mysql.dll (The specified module could not be found.), C:\inetpub\php73\ext\php_php_mysql.dll.dll (The specified module could not be found.))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: