Chợt
10:41:31 | 09-05-2018 | lượt xem: 121
Cảm giác hóng tin nhắn từ người dưng, mong lạ thành quen. Vắng tin là buồn và tự hỏi, mình với người ta là gì của nhau? "Là đông sang, thu tàn hay nắng hạ?"
Chợt!
Có bao giờ anh chợt nhớ người dưng?
Mong tiếng nói hay dòng tin nhắn vội
Dăm ba câu dù chào hay là hỏi
Thiếu vắng rồi, bỗng chợt thấy đơn côi

Có bao giờ anh chợt nhớ người dưng?
Mong vẩn vơ chút suy tư xa lạ
Là đông sang, thu tàn hay nắng hạ?
Người lạ mà, sao chợt gió "mồ côi"!


-Kim Thúy-


Bài viết liên quan.